Non-Chemical Vegetables SmartFarming

ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มผักปลอดสารพิษปราดเปรื่อง

เข้าสู่ระบบ


© ยินดีต้อนรับสู่
ฟาร์มผักปลอดสารพิษปราดเปรื่อง


เข้าสู่ระบบ


© ยินดีต้อนรับสู่
ฟาร์มผักปลอดสารพิษปราดเปรื่อง

ฟาร์มสมาชิก

ผักที่แนะนำให้ปลูก
(Vegetables recommended to grow.)

กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce)

เป็นผักตระกูลผักสลัด มีลักษณะเป็นผักใบหยักสีเขียวอ่อน รูปทรงสวยเป็นพุ่ม รสชาติหวานกรอบคล้ายผักกาดหอม วงอายุที่เหมาะสำหรับนำมารับประทาน 40-45 วัน

เรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce)

เป็นผักตระกูลผักสลัด มีลักษณะเป็นผักใบสีแดงเข้ม ซึ่งจะตรงข้ามกับกรีนโอ๊คที่ใบและต้นเป็นสีเขียว อายุที่เหมาะสำหรับเก็บรับประทานคือ ช่วง 40-45 วัน

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg Lettuce)

อยู่ในกลุ่มผักสลัดอีกชนิดหนึ่ง มีจุดเด่นตรงใบมีความอวบ กรอบ สวยงาม และแปลกตา ต่างจากใบผักกาดหอมชนิดอื่นๆ มีรสขมเล็กน้อย

กรีนคอส (Green Cos Lettuce)

หรือเรียกอีกชื่อว่าสลัดคอส เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างตามสายพันธุ์ นิยมบริโภคสดเป็นผักสลัดสลัด

ผักที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนนี้